Nieuwbouw

Volg hier de nieuwbouw (start april 2022 – gereed september 2022)!

Sloop & Reclycling

Het is half april. De kas is gesloopt. We hadden prachtig weer en prut weer. Zon, regen en zelfs, jawel, sneeuw! De grond moet nu even ‘rusten’. In week 16 wordt uitgezet waar de heipalen gaan komen en de fundatie.

De sloop in beeld…

Een kas wordt altijd (gebouwd en) gesloopt als bouwpakket. Je kan hem zo ergens anders weer in elkaar zetten. Glas en staal, alles is recyclebaar. Alleen de betonnen fundering kan niet meegenomen worden.

Heien en de dubbele functie van de heipalen / energiepalen

In week 16-17 (half april) vindt het heiwerk plaats. Als alles goed gaat, gaat vrijdag 22 april rond het middaguur de eerste paal de grond in.

Vrijdagmorgen 22 april, bij een stralende zon, is de bouw van Natuur & Gezondheidcentrum Maarssen aan de Tuinbouwweg van start gegaan. Het heien van de eerste paal verliep vlekkeloos, vakkundig en door diverse medewerkers, meetapparatuur en sensoren gemonitord. Zorgvuldig bewaken de experts het proces, want de heipalen die worden gebruikt zijn bijzondere palen. Het gaat om energiepalen, ook wel ‘groene palen’ genoemd. Naast hun constructieve functie functioneren zij ook als grondbron voor het later verwarmen en koelen van het gebouw. Een methode die nog niet veel toegepast is in Nederland, maar die wel in opmars is.

Het principe van de heipaal als grondbron

Het principe van de heipaal als grondbron

In de betonnen paal worden extra lussen aangebracht waar water door gaat stromen. De energiepalen fungeren dus tevens als grondbron. De lussen worden aangesloten op de warmtewisselaars en de water/water warmtepompen. Deze constructie maakt het mogelijk om gebruik te maken van de beter renderende water/water warmtepompinstallatie. Een wezenlijk voordeel is dat de koeling veel minder energie kost, doordat zo gebruik gemaakt kan worden van passieve koeling ipv actieve koeling zoals bij een lucht/water warmtepomp. Ook kan deze warmtepomp binnen geplaatst worden, in een geluidswerende kast, waardoor enige vorm van geluidsoverlast voor de omgeving tot een minimum beperkt kan worden.

Het heiwerk is zeer voortvarend verlopen, dankzij het mooie weer en de professionaliteit van het team.

Donderdag 28 april rond de middag is de laatste paal (de 109e) geslagen. De belofte van kwaliteitswerk is waar gemaakt. Een topjob uitgevoerd door Plomp Funderingstechnieken en Ekal.

Na het heien komt het ‘palen pellen’ of ‘koppen snellen’. Extra spannend, omdat nu de energieslangen zichtbaar gaan worden… en blijven ze heel? Ja dus!

In de komende maand (mei) zal gewerkt worden aan de voorbereidingen voor het storten van de fundering. Hieronder zie je de vorderingen. Kroes Beton Maasland verzorgt de bekisting en de stort van de fundering. Ecensy de energieslangen. JR Techniek doorvoeren, aardingen en overige leidingen. Edwin Verdam Maarssen verzorgt al het grondwerk. 1 juni gaat het beton gestort worden.

Resultaat na palen pellen
Opvullen bouwput
En in de tussentijd…
Op hoogte leggen
Isolatie….overal

De hele omlijsting van de fundering… “Lego voor volwassenen” volgens Kroes. Wat een goede kwaliteit!

Het is onvoorstelbaar hoeveel vrachtwagens zand en puin erin zijn gegaan. De mannen van Verdam hebben super werk afgeleverd, en optimaal geanticipeerd op de omstandigheden.

Isolatie en korven

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen van Kroes en Verdam hebben we een dag vertraging opgelopen door de enorme hoosbui van woensdag 18 mei, daar hielp niets tegen.

Het lijkt wel ‘TT Assen’ op de foto!

‘Helicopter view’
Ankers en aarding

Bouw van de constructie

In week 23 wordt gestart met opbouw van de constructie. 15 juni – daar gaan we voor – hoogste punt! 30 juni – dak dicht.

De bouw verloopt nog steeds voorspoedig. Materialen worden goed geleverd en het werk wordt in snel tempo uitgevoerd. In weer en wind en brandende zon!

Op 1 juli is dit het nieuwe aangezicht.

Nu, juli, de voorbereidingen voor het storten van de vloer. Daarna kan in volle vaart aan al de binnenklussen gewerkt worden.

Mogelijk overlast

We doen ons uiterste best om zo min mogelijk overlast te bezorgen voor bewoners en bezoekers op de Tuinbouwweg. Er zullen echter momenten zijn, dat dit wel het geval zal zijn, o.a. in geval van aan- en afvoer van materieel en materialen. De toegang tot de weg, en de toegang tot het werkterrein kan een behoorlijke uitdaging vormen voor de chauffeurs die met groot materieel moeten komen. Wellicht moet iets vanaf de weg gelost worden, wat enige tijd in beslag kan nemen. In het geval dat zoiets vooraf bekend is, zal dit hier vermeld worden.

Verwachte piekdagen met meer kans op tijdelijk oponthoud op de weg en geluidsoverlast:

week 29 (maandag 18 juli): betonwagens en vlindermachine

Wij hopen op uw begrip, de chauffeurs verdienen het! Menigeen heeft al een spontaan applausje mogen ontvangen na lastige manoeuvres. Dat is een mooie, sympathieke insteek voor de chauffeurs die ook gewoon hun werk doen. Dank daarvoor!