Natuur en Gezondheidcentrum (NGC) Maarssen

Wil jij deel zijn van een sterk team? Meld je dan aan.

Doelgroep van het centrum zijn mensen die willen werken aan gezondheid en herstel, bij, na of met ziekte(n) of letsel. Zij willen zich (weer) lekker in hun vel voelen. De doelgroep zal bestaan uit patiënten, cliënten en bezoekers.

In het centrum kan deze doelgroep terecht voor:

Voel je (weer) lekker in je vel!

Een deskundig team van specialisten staat dagelijks vol passie met deze missie aan de slag gaan.

Behandeling van klachten

Patiënten en cliënten met uiteenlopende klachten zijn welkom in het centrum. Klachten zoals allergieën, huidproblemen, darmklachten, burn-out, herstel na ziekte, energieproblemen, blessures, werk gerelateerde klachten, slaapproblemen, overgangsklachten of chronische pijn wijzen uit baat te hebben bij (extra) zorg door complementaire disciplines.

Bij het streven naar een zo goed mogelijke genezing worden naast het lichaam, de ziekte of het letsel, ook andere aspecten van de persoon betrokken. Integrale zorg focust op het inzetten van de minst invasieve, minst toxische, meest veilige en meest effectieve methode om gezondheid te stimuleren. Dit vereist integratie van en synergie tussen reguliere en complementaire zorg, waar het centrum een belangrijke rol in wil spelen. Onderzoek naar en betere bekendheid van mogelijkheden, in beide richtingen, voor wederzijdse ondersteuning zijn eveneens doel van het centrum.

In het centrum zijn diverse zelfstandige zorgverleners werkzaam: artsen, therapeuten, paramedici, coaches. Allen complementair zorgverlener, vanuit Westerse of Oosterse geneeskunde.  Uitgangspunt is dat de behandelingen (deels) worden vergoed via de zorgverzekering.

Multidisciplinair in een centrum werken is een veel gebruikte kreet, maar feitelijk een hele uitdaging. Een uitdaging die alleen slaagt met deskundige teamspelers die werken vanuit een enorme passie aan dezelfde ideeën en visie. Op dit moment worden deskundige zorgprofessionals benaderd en uitgenodigd om te werken in het centrum. Ben jij arts, therapeut of zorgverlener en zie jij jezelf werken in het Natuur & Gezondheidcentrum? Maak je interesse kenbaar.

Lekker in je vel programma’s

Werken aan je gezondheid doe je via de ‘Lekker in je vel programma’s’. Dit kan via workshops, cursussen, trainingen of opleidingen. De programma’s kunnen op zichzelf staan maar ook gekoppeld worden aan de behandeling van klachten. Ben jij coach, trainer, docent of zorgverlener en kan jouw dienst iets toevoegen aan het welzijn van klanten en bezoekers van het Natuur & Gezondheidcentrum? Maak je interesse kenbaar.