Kijk op gezondheid

In een week waarin de media vol gaan op aangetroffen residu op groenten en fruit….

In een magazine, waarbij in hetzelfde magazine een artikel is geplaatst waarin verontrustende onderzoeken worden aangehaald over achteruithollende voedingswaarden van voedsel door bodemverarming (een onderzoek met vergelijkingen gemaakt tussen 1940 en 1991, laatst genoemde meetresultaten 2002)….

Heb ik het lef om een lans te breken vooral als sectoren in dialoog te gaan en van elkaar te durven en willen leren (zie redactioneel artikel in NVBT Gebit & Gezondheid – zomer 2021). (www.nvbt.nl)

Want..

Een visie is gericht op toekomst, wensen en nieuwe mogelijkheden.

De weg er naar toe is de wil te komen tot oplossingen voor dat grotere doel. Met onderling respect. Door continu in gesprek te blijven. In optimale samenwerking. Door gebruik te maken van ieders expertise èn ieders onbevangen blik zonder vooringenomen specifieke kennis.