Kijk op gezondheid

In een week waarin de media vol gaan op aangetroffen residu op groenten en fruit…. In een magazine, waarbij in hetzelfde magazine een artikel is geplaatst waarin verontrustende onderzoeken worden aangehaald over achteruithollende voedingswaarden van voedsel door bodemverarming (een onderzoek met vergelijkingen gemaakt tussen 1940 en 1991, laatst genoemde meetresultaten 2002)…. Heb ik het lef … Lees meer